Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

ΠΑΤΡΑ-ΓΕΦΥΡΑ


Ο ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΥΛΙΟ

ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΞΕΜΥΤΙΣΕΙ


ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ